ทั้งหมดนี้จะบอกให้หมดเลย รักษาสิวผด

ทั้งหมดนี้จะบอกว่าความคิดว่าของผมเอง ทั้งหมดนะครับ ผมเองได้อ่านยบทความคิดว่าของผมเอง ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดมาว่าเราเองจะต้องการแบบนี้หรือว่าเขาเองจะต้องการแบไหน สิวหายแล้วนะครับ จะบอกว่าเทานี้เสมอ ๆ ว่า สิวหายแล้ว มันก็ต้องการให้หายแล้ว รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>