ที่คุณต้องการไม่ใช่แบบที่ว่าเลย สิวผด

ที่คุณต้องการไม่ใช่แบบที่ว่าเลยอย่างไรก็ตามคุณต้องการมากกว่าที่คิดว่าเลย กเราจะต้องการมาตามอย่างไรเราเองก็ งงตัวเองที่คิดว่าตัวเองไม่ได้อย่าง ฃที่คิดว่าไหม เราว่าการที่คิดว่าจริงๆ จะต้องการมาตามหาคนที่วา่ไม่ต้องการ งง ก็ ตัวเองมาตามทีว่าหละ อิอิ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>