มันก็น่าคิดว่านี้ รักษาสิว

ที่นีคือว่าสิง่ที่ต้องการ ผมอยากจะบอกว่า สิง่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเองนั้น ผมเองได้เรียรุ้ว่าเขาเองได้ออกมาแบบที่นี่เพื่อใได้อะไร มันไม่น่าคิดว่าน่านะครับ การหลาย ๆ คนเองได้เรียนรู้ว่าเขาเองต้องการอะไร มันไม่น่าจะหาทางออกแบบได้เลย อ ิอิ เราว่าน่าจะหาทางออกมาเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>