มันก้คิดถึงไง รักษาสิวผด

รักษาสิวผด มันคิดถึงตัวเองไงที่ผ่านมาจุดนี้ที่เราไม่มีอะไรเลย มาผ่านอะไรมากมายจนจะต้องบอกว่าความรู้สึกที่ได้มานั้นมายากกว่าที่จะได้รับกลับไปจริงๆเลย อิอิรา่าเงินทองต่าง ๆ มากมายกว่านี้ผมเองจะต้องการเงินมากกว่านี้ไหม มนัไม่น่าจะเกิดกับตัวเองเลยได้ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>