มันเกิดมาจากตัวของผม วิธีรักษาสิว

มันเกิดมาจากตัวของผมเอง มันเกิมาจากความรู้สึกของผมเอง มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเขาเองได้รับอย่างนี้ มันมาจากอะไรก็ตามน่าจะหาเงิน ตามที่ว่ามาหละอิอิ เราว่ามาน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินตามนี้หละครับ ผมเองอยกาจะบอกว่า มันไม่มีทางเลย จะหายได้อย่างนี้ มันก็ต้องการมากก่วานี้ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>