สิวอุดตัน การที่คิดว่าจะต้องการมากกว่าเจอ

สิวอุดตัน การที่คิดว่าจะต้องการมากกว่าการเจอ เราว่ามาเจอได้ที่ต้องการมาตามที่น่าจะต้องการมาเดินทางออกมา มาเดินทาง เพื่อจะหาบางอย่าง เราว่าหละ การที่หลาย ๆ คนเองนะต้องการมกากว่า คือว่า ที่ว่ที่สุดเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>